Inwestycje 2015 - 2023
Słyszę czasami taki oto zarzut: "Za rządów Lisa to tylko parowozy i dworzec".Czy rzeczywiście tak jest? Oceńcie Państwo sami. Gmina Wolsztyn to miasto i 23 wsie sołeckie. Wydarzyło się w nich sporo. Owszem, chciało by się więcej. Uczestniczę w każdym zebraniu wiejskim i chciałbym móc na kolejnym z nich otworzyć swój notes i odczytać postulaty mieszkańców. "Chcieliście nową drogę i chodnik oraz nowe lampy". Sytuacją konfortową była by ta, gdybym na kolejnym zebraniu mógł przed mieszkańcami odpowiedzieć: "Wszystko o co prosiliście zostało wykonane". Niestety jest to trudne zadanie. W gminie jak w rodzinie. Czy co roku kupujemy nowy płaszcz na zimę? Co roku zmieniamy auto czy budujemy nowy dom? Nie. Staramy się podejmować te działania, które są niezbędnę, i na które nas stać i/lub możemy otrzymać dofinansowanie. Oto kilka przykładów zadań zrealizowanych w latach 2015 - 2023 na terenie wiosek sołeckich i miasta z terenu Gminy Wolsztyn. 
Pełen wykaz tych zadań znajdziecie Państwo na stronie www.inwestycje.wolsztyn.pl
 • Adamowo: nowe drogi, od strony Berzyny przez las do wioski oraz droga od DW 305, 
 • Barłożnia: przydomowe oczyszczalnie, nowe oświetlenie uliczne,
 • Berzyna: nowe drogi, 
 • Błocko: nowe oświetlenie uliczne, nowa wiata,
 • Chorzemin: nowe oświetlenie uliczne, droga przy przedszkolu, remont przedszkola,
 • Kębłowo: nowe drogi, oświetlenie uliczne, remont sali wiejskiej i zaplecza, remont remizy OSP, ścieżka rowerowa od Starego Widzimia, remont przedszkola,
 • Stara i Nowa Dąbrowa: remont szkoły, drogi, remont sali,
 • Nowe Tłoki: remont sali wiejskiej, drogi, oświetlenie,
 • Tłoki: remonty dróg gminnych, remont szkoły,
 • Obra: nowe przedszkole, nowa przychodnia, ogród społecznościowy, 
 • Nowa Obra: nowa sala wiejska, nowy wodociąg,
 • Błocko: nowa wiata rekreacyjna, oświetlenie uliczne,
 • Niałek Wielki: nowe drogi oraz projekt drogi,
 • Wroniawy: nowe boisko przyszkolne, remont dachu szkoły, nowa kostka przy sali wiejskiej, wóz dla OSP,
 • Stary Widzim: nowe drogi, oświetlenie uliczne, ścieżka rowerowa do Kębłowa i do Wroniaw,
 • Nowy Widzim: budowa drogi, zadaszenie przy sali wiejskiej,
 • Świętno: nowe drogi, plac zabaw, remont i rozbudowa szkoły, nowa remiza OSP,
 • Wilcze: nowe oświetlene,
 • Rudno: miejscowy paln zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie, projekt drogi.
Ale Gmina Wolsztyn to także miasto. Tu też dużo się udało. Powstał Dzienny Dom Senior Plus, Środowiskowy Dom Samopomocy, nowy żłobek. Czy uważacie Państwo, że to "pominiki władzy"? Takie zarzuty padły pod moim adresem podczas sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2023 roku. Proszę odsłuchać nagranie Sesji Rady Miejskiej. Powstały przecież obiekty, budynki użyteczności publicznej [Def. Wikipedia], które nie są nastawione na zysk. Podczas tej samej sesji Rady Miejskiej padały też pytania o "stopę zwrotu" tych obiektów. Gmina realizując swoje zadanie nie jest i nie może być nastawiona na zysk. Przedszkola, żłobek, Dom Senior Plus czy Środowiskowy Dom Samopomocy mają służyć naszym mieszkańcom. Nie wspomnę o dworcu czy parku w Wolsztynie. Pamietacie Państwo, iż dzięki podjętym negocjacjom z właścicielami Gmina Wolsztyn odkupiła od właścicieli pałac i ... 18 hektarów parku? Mogliśmy stracić park i pałac. Udało się jednak doprowadzić do porozumienia, a tym samym park i płac są  naszą własnością. Remont pałacu rusza niebawem, a na jego realizację gmina pozyskała łącznie 13mln. dofinansowania. 
 
WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE WOLSZTYN W LATACH 2015 - 2023

 

 
Obejrzyj filmy z inwestycji - jak było kiedyś i co udało się zmienić.
Budowa nowych szatni przy MOSiR w Wolsztynie
Adaptacja poddasza w przedszkolu nr 1 w Wolsztynie
Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3 w Wolsztynie
Rozbudowa przedszkola nr 3 w Wolsztynie
Rozbudowa szkoły podstawowej w Świętnie
Remont filialnej szkoły podstawowej w Starej Dąbrowie
Szkoła, która niedawno miała być zlikwidowana została przebudowana. warunki nauczania i pracy nie do poznania, pozyskano 2mln. zł dofiansowania
Przebudowa drogi w Starym Widzimiu
Budowa świetlicy w Nowej Obrze
Budowa kawiarenki w parku w Wolsztynie
Środowiskowy Dom Samopomocy
trzykrotne próby pozyskania dotacji z ministerstwa na budowę ŚDS uwieńczone sukcesem - Dom jest i funkcjonuje ku ucziesze pensjonariuszy i ich opiekunów
Przebudowa filialnej szkoły podstawowej w Tłokach
Szkoła, która niedawno miała być zlikwidowana została przebudowana. warunki nauczania i pracy nie do poznania.
Przebudowa drogi do Adamowa, nowa nawierzchnia, oświetlenie, chodnik
Przebudowa drogi w miejscowości Berzyna
Przebudowa drogi przy ulicy Konopnickiej w Wolsztynie
Ciąg pieszo-rowerowy w Wolsztynie od ulicy Dworcowej do deptaku
Przebudowa drogi w Nowym Widzimiu
Przebudowa drogi w Niałku Wielkim
Remont łącznika ul. Dr Kocha z Placem Partnerstwa Miast
Ogród społecznościowy - cztery pory roku w Obrze
Remont sali wiejskiej w Nowych Tłokach

 

To czego nie udało się jeszcze zrealizować będzie realizowane w roku 2024 i w latach następnych. Nie od razu Kraków zbudowano. 
 
 

 
 
.