Szanowni Państwo,Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,
Wyborcy,
dziękuję Wszystkim za wsparcie w kampanii wyborczej oraz Państwa głosy oddane na moją kandydaturę.
Kampania wyborcza na Burmistrza Wolsztyna toczy się dalej. 21 kwietnia br. odbędzie się druga tura. Liczę na Państwa udział i proszę ponownie o poparcie.
Każdy głos jest dla mnie ważny.

Wojciech Lis


 

 
WYBRANE ZAGADNIENIA Z NASZEGO PROGRAMU

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i GOSPODARKA

 • wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorców przez przygotowanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzbrajanie w infrastrukturę terenów pod aktywizację gospodarczą,
 • utrzymanie 3-letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • budowa i remonty dróg i chodników, rozwój sieci oświetlenia ulicznego,
SPORT i KULTURA
 • stałe zwiększanie wydatków na sport i kulturę, 
 • nowe kryte boisko przy szkole podstawowej w Starym Widzimiu,
 • remont muszli koncertowej w parku miejskim,
 • modernizacja zabytków: remont pałacu, Muzeum Roberta Kocha, Skansenu,
 • budowa nowego centrum kultury w Wolsztynie, 
TURYSTYKA i ŚRODOWISKO
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół Jeziora Berzyńskiego,
 • powstanie miasteczka kolejowego przy parowozowni,
 • park linowy, pumptrack, rekreacyjne zagospodarowanie terenu w Berzynie,
 • realizacja projektu budowy innowacyjnego kąpieliska w parku z oczyszczoną wodą w oparciu o środki zewnętrzne,
 • stacja ładowania pojazdów elektrycznych,
ROZWÓJ MIESZKALNICTWA
 • budowa nowych mieszkań w ramach społecznej inicjatrywy mieszkaniowej (SIM),
 • przygotowanie gminnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
ROZWÓJ OŚWIATY
 • nie zamykamy małych wiejskich szkół, wręcz przeciwnie, remontujemy je,
 • kontynuacja modernizacji i remontów szkół i przedszkoli,
 • rozbudowa szkoły podstawowej we Wroniawach oraz w Starym Widzimiu,
 • budowa przedszkola w Karpicku,
BEZPIECZEŃSTWO
 • defibrylator w każdej wsi sołeckiej,
 • systematyczne doświetlanie przejść dla pieszych,
 • rozbudowa monitoringu w mieście oraz we wioskach,
 • wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania specjalnego,
 • wspieranie wolsztyńskiego szpitala, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej,
KOMUNIKACJA
 • wprowadzenie gminnej komunikacji autobusowej,
 • przywrócenie połączenia kolejowego do Powodowa,
 • nowe ścieżki rowerowe oraz rozszerzenie projektu “Rower Miejski”,
WIĘCEJ DLA SENIORÓW
 • wprowadzenie teleopieki, tzw. opaska dla seniora,
 • wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, 
 • rozwój usług opiekuńczych. 

 

.

 
WOJTEK LIS - O MNIE
WYWIAD Z 04.04.2024
PYTANIA DO BURMISTRZA i ODPOWIEDZI