Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Lisa zarejestrowany.

Szanowni Państwo

tak, będę kandydować w kolejnych wyborach samorządowych na funkcję Burmistrza Wolsztyna. Zarejestrowałem już Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Lisa i poddam się Państwa ocenie w Wyborach Samorządowych 7. kwietnia br. prosząc o Państwa głos na kolejną kadencję. Gmina Wolsztyn to miasto i 23 wsie sołeckie. W ramach zrównoważonego rozwoju gminy udało Nam się dużo zdziałać. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Każda społeczność lokalna oczekuje nowych działań w infrastruktutę: drogi, chodniki, oświetlenie. Potrzeby są jednak znacznie większe. Także oświata, kultura, sport i turystyka wymagają działań. Pokazaliśmy, iż działania te mogą i muszą obejmować miasto i rosnące w siłę wsie. Jako gmina jesteśmy jak rodzina i nikt w tych działaniach nie może być pominięty ani nadto wyróżniany. Dlatego razem z grupą kandydatów z całej gminy do Rady Miejskiej będziemy zabiegać o rozwój każdej wsi jak i całego miasta. 
.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,obserwuję od jakiegoś czasu wzmożoną aktywność anonimowych przekazów w internecie podszywających się pod Burmistrza oraz szykanujących działalność jego i współpracujących z Burmistrzem instytucji. Zdementuję dla Państwa informacje, które w zniekształcony sposób są powielane w anonimowych przekazach internetowych oraz odpowiem na nurtujące mieszkańców gminy pytania. 
GMINA WOLSZTYN 
TO MIASTO 
i 23 WSIE SOŁECKIE
Słyszę czasami taki oto zarzut: "Za rządów Lisa to tylko parowozy i dworzec".  Czy rzeczywiście tak jest? Oceńcie Państwo sami. Gmina Wolsztyn to miasto i 23 wsie sołeckie. A wydarzyło się tu  sporo. czytaj więcej
ROK 2024
to 40 mln. zł
na inwestycje
Rok 2024 obejmuje wiele zadań inwestycyjnych. Są to przede wszystkim te zadania, na które Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie zewnętrzne m.in. remont pałacu w parku czy termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3 w Wolsztynie i wiele innych. Poniżej prezentuję wykaz zadań inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w roku 2024 oraz tych, które rozpoczną się w fazie projektowej. Zapoznaj się z pełną listą zadań, króre będą realizowane w roku 2024r.
DWORZEC
jest gminny
nie kosztował 20mln. zł,
dostaliśmy dofiansowanie 4,2mln,
zwrócono nam 2mln 
z VAT,
dworzec w Wolsztynie najlepszym budynkiem użyteczności publicznej

[galeria zdjęć]

W jednej z lokalnych gazet przeczytałem, iż koszt budowy nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Wolsztynie (ZCK) to 20 mln. zł. NIEPRAWDA.Dementuję to. Budowa ZCK kosztowała 12.798 832,27 PLN (brutto). Zadzwoniłem do osoby, która na łamach gazety wypowiadała się na temat rzekomych kosztów sięgających 20mln. zł. Wyjaśniłem, iż koszt budowy ZCK to 12.798.832,27zł, a Gmina Wolsztyn na realizację tego zadania otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości 4.196.110,34zł.W słuchawce usłuszałem głos rozmówcy: "prawie 13mln zł plus 4,2mln. zł to przecież już 17 mln. zł" - wypowiedz rozmówcy pozostawiam bez komentarza. Wyjaśniam, niespełna 13mln. zł to całkowity koszt budowy ZCK, który został pomniejszony o kwotę unijnego dofinansowania 4,2mln. zł. Dodam, iż Gmina Wolsztyn pozyskała także kolejne zewnętrzne środki na budowę kina społecznościowego w ZCK w wyokości ok. 150tys. zł. co także umniejsza gminne wydatki. Po zakończeniu inwestycji do gminnej kasy nastąpił jeszcze zwrot podatku VAT w wysokości ok. 2mln. zł. Dworzec w Wolsztynie otrzymał Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego NAWW w kategorii budynek użyteczności publicznej oraz Grand Prix Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiej NAWW. Wolsztyński dworzec znalazł się wśród trzech obiektów z całej Polski w najstarszym i najważniejszym konkursie architektonicznym organizowanym przez Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Obiekt uzyskał nominację w kategorii Budynek w przestrzeni dziedzictwa.
 
TAK BYŁO
TAK JEST
Dworzec kolejowy w Wosztynie mógł już dawno stać się własnością gminy. Niestety. W roku 2013 odbył się przetarg na zakup nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym. Następnie ze strony PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami pojawiło się zaproszenie do rokowoń przy obniżonej cenie do 50% czyli do 650.000 zł. Niestey Gmina Wolsztyn nie skorzystała z tego. Dworzec trafił w ręce prywatne. Dopiero w roku 2015 Gmina Wolsztyn przejęła dworzec w drodze zamiany nieruchomości. 

Przed rokiem 2015 wmawiano nam, iż Gmina Wolsztyn, nie może przejąć dworca. Dziś wiemy, iż było to możliwie, a po roku 2015 Gmina Wolsztyn nie tylko pozyskała dworzec kolejowy, lecz także przejęła nieodpłatnie większość działek okalających stację kolejową w Wolsztynie. Można? Można!

PRZEDSZKOLA
231 nowych miejsc,
powstaną kolejne
W roku szkolnym 2015/2016 przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne dysponowały 1190 miejscami w 49 oddziałach. Przez ostatnie lata liczba miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat w jednostkach oświatowych jest sukcesywnie zwiększana. Na przestrzeni 8 lat utworzono 231 nowych miejsc przedszkolnych w 10 oddziałach. Gmina Wolsztyn podjęła starania o pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na budowę nowego przedszkola w Karpicku. Przedszkole pomieści 100 maluchów w 4 oddziałach po 25 dzieci. Planowany termin rozpoczęcia działalności przedszkola to 1 września 2025 roku. więcej
INWESTYCJE
wzrost wydatków inwestycyjnych,
większe wydatki inwestycyjne 
na oświatę

Sukcesywnie wzrastają gminne wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na inwestycję w oświatę. [PLN]
ROK
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Łącznie,
w tym:
10.140.244
11.558.234
19.282.899
16.537.485
12.978.191
17.989.810
15.074.096
24.027.055
27.778.082
Inwestycje 
oświatowe + rodzina.
311.548
1.041.992
7.180.837
5.496.355
1.383.029
711.592
9.860.759
3.960.756
8.037.500
Drogi
5.561.673
5.583.697
8.334.594
2.618.483
1.724.509
3.527.605
3.933.429
13.346.146
2.053.522
MAŁE WIEJSKIE SZKOŁY ZOSTANĄ
Zrealizowane w ostatnim czasie remonty szkół w Tłokach oraz Starej Dąbrowie wskazują wyraźnie kierunek naszych działań. Nie zmierzamy zamykąć małych wiejskich szkół, jak chciano uczynić w roku 2013. Wręcz przeciwnie, remontujemy także te małe wiejskie szkoły i tworzymy nowe miejsca w przedszkolach. Inwestujemy w oświatę. więcej
. .
PAŁAC
Umowa na remont podpisana

Otrzymaliśmy 13mln zł
dofinansowania

Wyremontowaliśmy dworzec. Wyremontujemy Pałac w parku. Gmina Wolsztyn pozyskała środki z dwóch edycji rządowych programów "Polski Ład" (5mln. + 8mln. = 13mln. zł) na rewitalizację zabytkowego Pałacu w Parku Miejskim w Wolsztynie. Wybór wykonawcy tego zadania gmina musi wyłonić w drodze przetargu. W odpowiedzi na nasze ogłoszenie otrzymaliśmy 6 ofert a 22 stycznia 2024 roku odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Realizacja zadania ma zakończyć się w połowie 2025 roku. Przypomnę. W roku 2015 Gmina Wolsztyn odkupiła od właścicieli pałac i 18 ha. parku. Historia związana z postępowaniem sądowym w sprawie zespołu  pałacowo - parkowego w Wolsztynie ma swój początek wraz z wejściem w życie dekretu o reformie rolnej z 1944 (tzw. Dekret Bieruta), na mocy którego wiele majątków ziemskich na terenie całego kraju przeszło na własność Skarbu Państwa. Tak też się stało z wolsztyńskim pałacem i parkiem, który łącznie z gruntami tzw. "Komorowo Dwór" przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. W 1992 roku zespół pałacowo - parkowy został skomunalizowany i stał się własnością Gminy Wolsztyn. Spadkobiercy uzyskali jednak prawo starania się o zwrot zespołu pałacowo - parkowego. Złożyli stosowny wniosek. Przedmiotowa sprawa przechodziła przez różne organy typu Wojewoda, Minister ds. Rolnictwa oraz instancje sądowe (NSA, WSA).  Widmo utraty zespołu pałacowo - parkowego stawało się coraz bardziej realne. Gmina Wolsztyn rozpoczęła jednak negocjacje ze spadkobiercami. Po długich negocjacjach doszliśmy do porozumienia i uzyskaliśmy kwotę, która ostatecznie zadowalała obie strony postępowania. Wartością graniczną okazała się kwota 5,5 mln zł.  Cieszymy się bardzo, że udało się wykorzystać może jedną z ostatnich szansę na utrzymanie nieruchomości o powierzchni ok. 18 ha w zasobie Gminy, stanowiącą jednocześnie cenną wizytówkę naszego regionu. Teraz przystępujemy do remonu pałacu. 
SZPITAL
pomoc finansowa 
5,6mln zł
Gmina Wolsztyn wspiera Powiatowy Szpital w Wolsztynie. Gmina Wolsztyn spośród wszystkich gmin tworzących nasz powiat przekazała na rozbudowę wolsztyńskiej lecznicy największą kwotę bo aż 5 milionów złotych. Dodatkowo Gmina Wolsztyn wsparła szpital łączną kwotą ponad  460 tysięcy złotych m.in. na zakup ambulansu, aparatu USG, respiratora, zestawu pomp strzykawkowych, defibliratorów czy specjalistycznych łóżek szpitalnych. Gmina Wolsztyn zadeklarowała także, iż przekaże dla wolsztyńskiego szpitala kwotę około 1 miliona złotych z tzw. "renty planistycznej" z tytułu sprzedaży przez Powiat Wolsztyński byłej działki rolnej w Powodowie. 
BEZPIECZEŃSTWO
Gmina dofinansowuje zakup:
wozów strażackich
radiowozów
defibrylatorów
- Defibrylatory w każdym sołectwie -
W latach 2015 - 2023 Gmina Wolsztyn przekazała łącznie 272.677zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz 503.500zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Zakupione zostały nowe radiowozy oraz pojazdy ratowniczo-gaśniczych. Docelowo w każdym sołectwie naszej gminy znajdą się defibrylatory AED zakupione przez Gminę Wolsztyn. czytaj więcej.
SPORT
 - więcej funduszy na sport - 
W budżecie na rok 2024 zapisano zwiększenie o 260.000zł kwoty przeznaczonej na otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Wolsztyn. Kwotę tę powiązano z wpływami do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości (3,5% wartości), co gwarantuje coroczny wzrost funduszy przeznaczanych dla klubów sportowych i organizacji działających na terenie Gminy Wolsztyn.  Łączne w 2024 roku przeznaczono na ten cel 860.000zł. czytaj więcej
OŚWIETLENIE ULICZNE
Dlaczego różne lampy w mieście zapalają się o różnych porach? Ponieważ są zapewne podłączone do różnych obwodów należących do różych właścicieli. Gmina Wolsztyn buduje własne linie oświetlenia ulicznego wyposażone w energooszczędne oprawy LED i moduły zdalenego sterowania. czytaj więcej
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
115,81mln zł
W latach 2015 - 2018 Gmina Wolsztyn pozyskała 31,88 mln zł (w tym 21mln. zł dla gminnej spółki PGK) ze źródeł zagranicznych oraz 9,77 mln. zł ze źródeł krajowych. W latach 2018 - 2023  było to odpowiednio 17,97 mln. zł i 56,19 mln. zł co daje łączną kwotę 115,81 mln. zł. Wykaz zadań, na realizację których Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie znaleźć można na stronie www.fundusze.wolsztyn.pl 
ZADŁUŻENIE GMINY JEST BEZPIECZNE
Aby móc porównać zadłużenie gminy w kolejnych latach należy odnieść je do wielkości dochodów gminy zapisanych w uchwale budżetowej. Widać tu ewidentnie różnicę w dochodach gminy zapisaną w budżecie w roku 2015 i 2023. Są to odpowiednio kwoty 89.164.925 oraz 167.799.933 [PLN].  Odnotowujemy  tu wzrost dochodów gminy o 188%. Jeżeli odniesiemy zadłużenie gminy z roku 2015 wynoszące 21.659.580 do ówczesnych dochodów to strosunek ten wynosi 24,3% przy maksymalnie dopuszczalny współczynniku 60%. W roku 2023 zadłużenie to jest co prawda większe, wynoszące 27.026.130, jednak odnosząc je do dochodów gminy jest to 16,11%. czytaj więcej
POCIĄGI POJADĄ DO POWODOWA
Połączenia kolejowe dla Wolsztyna to nasza szansa i przyszłość. Nie będąc jeszcze Burmistrzem, w roku 2010,  wypowiedziałem się negatywnie w sprawie likwidacji odcinka linii kolejowej Sulechów - Wolsztyn. Zaprotestowałem też przeciwko likwidacji linii kolejowej Nowa Sól - Wolszyn. Nasze starania o reaktywację połączeń kolejowych na odcinku Powodowo - Wolsztyn zostały uwzględnione przez PKP PLK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poparł je także Powiat Wolsztyński. Dziękujemy. Odcinek linii kolejowej Powodowo - Wolsztyn został wyremontowany do stanu umożliwiającego przywrócenie ruchu kolejowego, co ma nastąpić w pierwszym półroczu 2024 roku. czytaj więcej
ŻŁOBEK
122 miejsca dla dzieci
[obejrzyj film]
W myśl obowiązujących przepisów prowadzenie żłobka nie jest dla gminy zadaniem obowiązkowym.
Gmina Wolsztyn posiada swój własny żłobek. Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania na budowę i funkcjonowanie żłobka wyniosła dokładnie 6.587.095,91 zł. 
Po zaprzestaniu obowiązywania dofinansowania Burmistrz zaproponował nową stawkę 800zł. Radni Rady Miejskiej w Wolsztynie podjęli uchwałę zwiększającą odpłatność do wysokości 1000 zł plus stawka za wyżywienie 8 zł/dziennie. 
Dementuję - Wolsztyński żłobek nie jest najdroższą placówką tego typu w Polsce. Przykłady można znaleźć w internnecie.Jeśli za wolą wyborców zostanę Burmistrzem zaproponuję ponownie nowej Radzie przeanalizowanie tej opłaty i obniżenie jej do poziomu proponowanego przeze mnie w roku 2023. czytaj więcej
KONTROLE
Kontrole w samorządzie są czymś normalny. Jedne okresowe, zaplanowanne, na przykład co cztery lata kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. O innych dowiadujemy się krótko przed wizytą kontrolera. Są też i takie, kiedy można się zastanawiać czy wizyta kontrolera to przypadek. A może jednak nie jest to przypadek. 
    Przykład 1.
    Do sekretariatu w Ratuszu dzwoni telefon. Sekretarka łączy rozmowę do mojego gabinetu. W słuchawce słyszę głos. "Dzień dobry Panie Burmistrzu, tu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - Warszawa. W poniedziałek 20 sierpnia 2018 roku rozpoczynamy u Pana kontrolę dworca kolejowego." Na usta aż ciśnie się pytanie: Czy w Wolsztynie, 200 metrów od dworca nie funkcjonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego? Czy 81km stąd, koleją, w Poznaniu nie działa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego? Żaden z nich nie interweniował w sprawie rzekomego złego technicznego stanu budynku dworca kolejowego w Wolsztynie. Skąd nagle naszym dworcem zainteresował się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie? czytaj więcej
    Przykład 2.
    Wolsztyński dworzec, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne zyskał niedawno nowe oblicze. Obiekt otrzymał Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego NAWW w kategorii budynek użyteczności publicznej oraz Grand Prix Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiej NAWW.  Dla większości mieszkańców i odwiedzających nas turystów dworzec stał się wizytówką miasta. Droga do osiągnięcia tego nie była jednak prosta. Pojawiły się także nieliczne krytyczne głosy pod adresem Burmistrza i urzędników z tutejszego magistratu. Najpierw złożona na Burmistrza Wolsztyna skarga za rzekomą niegospodarność, a dzień później w tej samej sprawie zjawili się w ratuszu funkcjonariusze CBA. Przypadek? Dwuletnia kontrola zakończyła się umorzeniem śledztwa w całości i przyznaniem racji Burmistrzowi. czytaj więcej
Autobusem do Nowego Tomyśla? Dlaczego nie, 
ale ... 
Przypomnę, iż temat autobusowego połączenia między Wolsztynem a Nowym Tomyślem był kilkukrotnie omawiany na posiedzeniach komisji oraz podczas Sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Gmina Wolsztyn jako jedyny samorząd w naszym powiecie podjęła rozmowy w tym temacie. Połączenia autobusowe z Wolsztyna do Nowego Tomyśla i odwrotne, wykraczają poza granice gminy i powiatu. Radni Rady Miejskiej, nie odżegnując się całkowicie od tego zamiaru wskazali zdecydowaną większością głosów, iż zadanie to powinno być realizowane przez Powiat Wolsztyński jako podmiot wiodący, a Gmina Wolsztyn wsparłaby wtedy te działania.  Osobiście nie neguję tego projektu, zapytuję jednak dlaczego tylko Gmina Wolsztyn i Burmistrz mają być wyłącznie jedynymi adresatami petycji w tej sprawie? Sugerować by to mogło, iż zadanie o charakterze powiatowym miało by być realizowane wyłącznie przez gminę. Przypomnę, iż Gmina Wolsztyn podjęła starania o uruchomienie zbiorowej komunikacji gminnej, którą Radni uznali za priorytetową. Wdrożenie jej uzależnione jest jednak od  otrzymania środków pomocowych, a ewentualny dalszy rozwój oferty przewozowej realizowanej na terenie gminy będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych. czytaj więcej
Czyste powietrze
W roku 2018 Gmina Wolsztyn jako pierwsza w okolkicy wprowadziła system finansowego wsparcia dla swoich mieszkańców wspomagając ich finansowo w wymianie starych pieców opalanych węglem na spełniające wymogi nowsz źródła ciepła. Od roku 2018 do 2023 z budżetu Gminy Wolsztyn przeznaczono na ten cel prawie 1,5mln. zł udzielając 341 dotacji dla naszych mieszkańców czyli na wymianę 341 starych pieców. Od 1 marca 2024 roku rusza kolejny nabór wniosków na kwotę 250.000zł. Tylko w zasobach mieszkań komunalnych pozostaje nadal 294 starych pieców, które oczekują na wymianę. Będą one sukcesywnie wymieniane. W roku 2021 został urochomiony w Ratuszu punkt konsultacyjny wspomgający naszych mieszkańców w ubieganiu się także o rządowe środki w ramach programu "Czyste powietrze". Działania te będą kontynuowane.  

Niebawem kolejne informacje.

 
 
O MNIE
SP3RBQ