Żłobek
W myśl obowiązujących przepisów prowadzenie żłobka nie jest dla gminy zadaniem obowiązkowym.
Gmina Wolsztyn posiada swój własny żłobek. Środki na budowę żłobka w kwocie 3.660.000 zł pochodziły z programu "Maluch+" 2021. Kolejne 2,9 mln zł, na pokrycia części prac inwestycyjnych i budowę placu zabaw, a także wyposażenie żłobka oraz wynagrodzeń jego pracowników, Gmina Wolsztyn pozyskała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła dokładnie 6.587.095,91  zł. Pierwszy rok funkcjonowania placówki objęty był dofinansowaniem zewnętrzym. Po zaprzestaniu obowiązywania dofinansowania Burmistrz zaproponował nową stawkę 800zł. Radni Rady Miejskiej w Wolsztynie podjęli uchwałę zwiększającą odpłatność do wysokości 1000zł plus stawka za wyżywienie 8 zł/dziennie. Dementuję - Wolsztyński żłobek nie jest najdroższą placówką tego typu w Polsce. Przykłady można znaleźć w internnecie.

Jeśli za wolą wyborców zostanę ponownie Burmistrzem zaproponuję nowej Radzie przeanalizowanie tej opłaty i obniżenie jej do poziomu proponowanego przeze mnie w roku 2023.

UWAGA

Każdy rodzic  od 1 kwietnia 2022 r. może otrzymać dofinansowanie do pobytu w Żłobku maksymalnie do 400,00 zł miesięcznie na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna.  Ponadto rodzice mogą korzystać z tzw. kapitału opiekuńczego - świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Do świadczenia mogą być uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Rodzic otrzymuje 1.000,00 zł przez 12 miesięcy bądź co miesiąc 500,00 zł przez 24 miesiące. Są to środki jakie rodzic otrzymuje na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową, daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę.
 
 
.