Oświetlenie drogowe
Dlaczego różne lampy w mieście zapalają się o różnych porach? Ponieważ są zapewne podłączone do różnych obwodów należących do różych właścicieli.
 
Przez gminę Wolsztyn przebiegają drogi różnych kategorii należące do kilku zarządców. Są to  droga krajowa 32, drogi wojewódzkie 305 i 315 oraz wiele dróg powiatowych i gminnych. Za utrzymanie oraz remont tych dróg odpowiadają kolejno: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskie Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiat Wolsztyński i Gmina Wolsztyn. 

Znajdujące się przy tych drogach oświetlenie uliczne należy do różnych podmiotów. Na terenie Gminy Wolsztyn znajduje się 148 różnych obwodów oświetlenia ulicznego. 67 z nich jest własnością Gminy Wolsztyn. Daje to około 1200 sztuk opraw oświetleniowych należących do gminy i około 780 będących własnością innego podmiotu. Sukcesywnie w ramach posiadanych środków, po uregulowaniu kwestii własnościowych gmina buduje własne linie  oświetlenia ulicznego. 
W roku 2023 z budżetu Gminy Wolsztyn wydano łącznie 1.400.000zł w tym 760.000zł na zakup energii i 640.000zł na opłaty dystrybucyjne. W roku 2024 przewiduje się wydatki w wysokości 1.530.000 zł. 

Wszystkie nowe gminne obwody posiadają energooszczędne lampy LED. Ich zasilanie /  natężenie oświetlenia jest automatycznie sterowane w zależności od pory - po zmierzchu oraz przed świtem lampy świecą pełną mocą, w środku nocy strumień oświetlenia jest redukowany. Dodatkowo nowe obwody są wyposażone w moduł zdalnego sterowania za pomocą aplikacji, dzięki której można m.in. zmieniać czas włączenia i wyłączenia lamp.

Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina z własnego budżetu musi opłacać energię elektryczną we wszystkich obwodach oświetlenia ulicznego niezależnie kto jest ich właścicielem? Stąd też działania zmierzające do uniezależnienia się od obcych podmiotów i tworzenie własnych obwodów co znacząco poprawi bezpieczeństwo i obniży koszty utrzymania. Niestety postawienie nawet jednej nowej lampy wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolanie na budowę. 
 
.