BEZPIECZEŃSTWO
dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz fundusz wsparcia dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej
 
Dotacje i zakupy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wolsztyn w latach 2015 - 2023:

1. Dotacje dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania: ŚOI (środki ochrony indywidualnej - ubrania specjalne, hełmy, buty strażackie, rękawice, kominiarki) to kwota: 419.200,00 zł.

2. Gmina Wolsztyn wsparła także jednostki OSP dotacjami na zakupy samochodów pożarniczych i budowę remiz:

Rok 2015:

  • dotacja do zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego MAN TGM18.340 dla   OSP Kębłowo - kwota dotacji: 410.000,00 zł,
  • dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego MAN TGM18.340 dla OSP Świętno - kwota  159.408,00 zł,
  • zakup samochodu dowódczo - sztabowego Ford Transit CUSTOM - kwota  zakupu: 121.250,00 zł.
Rok 2016:
  • budowa nowej remizy OSP w Świętnie - kwota: 450.839,43 zł. (stan surowy zamknięty), + 245.951,94zł w latach 2017 i 2018.
  • dotacja do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego PEGEOT BOXER z OSP Kębłowo i motopompy TOHATSU dla OSP Obra kwota: 68.500,00 zł.
Rok 2018:
  • Budżet obywatelski - utwardzenie terenu przed remizą OSP w Kębłowie kwota: 143.862,95 zł.
Rok 2020:
  • zakup pojazdu ratowniczego QUAD dla OSP Kębłowo kwota: 69.900,00 zł,
  • dotacja dla OSP Świętno na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego kwota: 470.000,00 zł.
Rok 2021:
  • zakup używanego samochodu pożarniczego MITSUBISHI dla OSP Świętno kwota: 37.515,00 zł.
Rok 2023:
  • dotacja 250.000,00 zł dla OSP Świętno, Kębłowo, Obra, Wroniawy i Tłoki na zakup środków ochrony indywidualnej.
FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI i PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jednym z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa.  Wykonując te zadania w sposób pośredni jednostki samorządu wspierają Policję i Straż Pożarną, dofinansowując ich działalność przekazując środki finansowe na tzw. Fundusz Wsparcia. Drugą formą udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, np. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów.  W latach 2015 - 2023 Gmina Wolsztyn przekazała łacznie 272.677zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz 503.500zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Środki te przeznaczone były m.in.: na dofinansowanie zakupu radiowozów dla KPP w Wolsztynie w latach 2015 i 2016 oraz dofinansowanie zakupu samochodów osobowych  w latach 2017, 2018, 2021 oraz 2023. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wolsztynie otrzymała natomiast z budżetu Gminy Wolsztyn łączne wsparcie w wysokości 503.500zł z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjmych i ratowniczo-gaśniczych w latach 2015, 2021 i 2023 oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego w latach 2016, 2017, 2018. Wszystko to  składa się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wolsztyn.
 
DEFIBRYLATORY AED W KAŻDYM SOŁECTWIE
Kolejnych 5 defibrylatorów AED zamontowanych zostało pod konieć 2023 roku na terenie Gminy Wolsztyn. Urządzenia. Zakupił je samorząd Gminy Wolsztyn. Trafią one do Wilcza, Chorzemina, Powodowa, Nowej Dąbrowy i Gościeszyna. Zainstalowane zostaną one w ogólnodostępnych miejscach.Koszt ich zakupu to 40.230 zł. 

Urządzenia tego typu dostępne są już w wielu miejscach, m.in.: Urząd Miejski - Rynek 1, Pływalnia Miejska - ul. Komorowska 2, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne - ul. Dworcowa 6, Sąd Rejonowy w Wolsztynie - ul. Mickiewicza 2, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Bohaterów Bielnika 30, Ośrodek Wypoczynkowy Wilga - Rudno 95. Dodatkowo defibrylatory AED dostępne są w jednostkach OSP we Wroniawach, Obrze, Tłokach, Kębłowie i Świętnie. Są to urządzenia stanowiące wyposażenie wozów bojowych. Docelowo defibrylatory AED znajdą się w każdym sołectwie naszej gminy. 
 
.